ابراهیم خیرخواه

چند می گیری دلواپس بشی!

سایت استان: ابراهیم خیرخواه می گویند زنی، پسر و دخترش را به خانه بخت فرستاده بود. شبی از شبها پسر به همراه عروس و دختر به همراه داماد میهمان مامان شدند. به خاطر گرمای هوا، مادر، بسترهای خواب دو عزیزش را بر پشت بام پهن کرد. نیمه شب در هیات بازپرس و داروغه بر بالین […]

پربازديد