ابراهیم مرادیان یزدی

معرفی مدیرکل دیوان محاسبات استان

سایت استان: طی آئینی با حضور حمید تیموری معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد. در این آئین ابراهیم مرادیان یزدی به عنوان مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد. همچنین در این نشست از خدمات بهزاد بهرامیان مدیرکل سابق دیوان محاسبات کهگیلویه و […]

پربازديد