ابراهیم مهرجو

مهرجو: ورزش کارگری در استان رونق می‌گیرد

ورزش کارگری با افتتاح مجموعه های ورزشی کارگران در شهرستانها ی کهگیلویه وبویراحمد توسعه و رونق می‌گیرد. اداره کل تعاون ، کارروفاه اجتماعی استان 18 پروژه عمرانی دردست ساخت دارد که این پروژه ها شامل مجموعه های ورزشی کارگران مشتمل بر استخر ، سالن چند منظوره ورزشی ، زمین چمن ، خوابگاه و ساختمانهای اداری می […]

ابراهیم مهرجو مدیر پشتیبانی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی شد

سایت استان: طی حکمی از سوی مدیرکل تعاون وکاررفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد “دکترابراهیم مهرجو” به عنوان مدیر پشتیبانی ومنابع انسانی این اداره کل معرفی شده است. به گزارش سایت استان، دارای دکتری اقتصاد وکارشناسی ارشداقتصاد وکارشناسی ارشدعمران وده سال مستمر رئیس اداره تعاون شهرستان کهگیلویه وشش سال رئیس نظام مهندسی ساختمان شهرستان کهگیلویه […]

پربازديد