ابفا

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه:

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه گفت: برای تکمیل و بهره برداری طرح آب رسانی به روستای کمر دوغ از توابع بخش چاروسای این شهرستان یک میلیارد ریال اعتبار موردنیاز است. به گزارش سایت استان کهگیلویه و ویراحمد به نقل از ایرنا، ولی جفتا ابراز داشت: با بهره برداری از این طرح آب بهداشتی […]

پربازديد