ابقا

ترکیب هیئت‌رئیسه شورای شهر سی سخت برای یک سال دیگر تمدید شد

بر اساس تفاهم فی‌مابین اعضای شورای اسلامی شهر سی سخت، ترکیب هیئت‌رئیسه شورای اسلامی این شهر برای یک سال دیگر تمدید شد و همه اعضا در سمت خود ابقا گردیدند.

پربازديد