ابوالحسن آروین

«بهرامی» صدای مشترک کاندیدای مشترک

اصلاح طلبی با اشخاص معرفی نمی شود بلکه با اندیشه و گفتمان تعریف می شود و اصلاح طلبان با تکیه بر همین گفتمان و رای مردم در صحنه خواهند ماند. رمز موفقیت شروع کردن است. موفقیت ها با تصمیم ها شروع می شوند زیرا تا تصمیمی اتخاذ نشود، تغییری در زندگی رخ نمی دهد. تصمیم […]

پربازديد