ابوالحسن توفیقیان

“آیت الله با کرامت”

سایت استان: ابوالحسن توفیقیان اشاره ابتدایی در خزان 1391ش نه تنها رادمران و شیرزنان دیار دنای سرفراز تکیه گاه و پدر معنوی خود را از دست داده بودند که ایران اسلامی فقیهی مبارز و دانشمندی مجاهد را از کف داده بود. آیت الله سیدکرامت الله ملک حسینی در سحرگاه روز جمعه دوازدهم آبان ماه سال […]

پربازديد