ابوالحسن صداقت‌كيش

گوهرگانی: استفاده بی‌رویه از کود شیمیایی در استان مصداقی ندارد

جعفر گوهرگانی در کمیته بذر و نهال استان کهگیلویه و بویراحمد از عدم کمبود کودهای شیمیایی در این استان خبر داد و گفت: موضوع استفاده بی‌رویه از کود شیمیایی در این استان مصداقی ندارد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: نباید دلخوش به در دسترس بودن برخی نهاده‌های کشاورزی از جمله کود […]

پربازديد