ابوالفتح کرمی‌نژاد

گچساران 17 هزار بیکار دارد

سایت استان: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گچساران گفت: در سال جاری و تا پایان آذرماه دو هزار فرصت شغلی به همت اداره کار و سایر دستگاه‌ها در گچساران ایجاد شد. ابوالفتح کرمی‌نژاد اظهار کرد: وظیفه ذاتی اداره کار حفظ و صیانت از نیروی کار و برابری عرضه و تقاضا در کار است. […]

پربازديد