ابوالفضل روح‌الهی

مدیر کهنه کار شرکت نفت کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد

مرد کهنه‌کار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کهگیلویه و بویراحمد جای خود را به ابوالفضل روح‌الهی داد. بنابراین گزارش، با حکم مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران روح‌الهی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت نفت کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. روح‌الهی جایگزین اسدالله طاهری مدیرعامل فعلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان کهگیلویه و بویراحمد می‌شود. […]

پربازديد