اتاق یاسوج

پروژه های سیاسی و بدون منابع مالی دولت گذشته شرایط سختی برای اشتغال به وجود آورد

کیانی پور بیان کرد: پروژه های مسکن مهر، پروزه های مهر ماندگار و پروژه های سیاسی که گاها برای اهداف دولت ها و بدون تامین منابع مالی در دستور کار دولت های گذشته قرار گرفت، شرایط سختی را برای صنعت احداث بوجود آورده است که این امر بخش زیادی از اشتغال، تولید و فضای کسب و کار را مورد تعرض قرار داده است.

پربازديد