اتحادیه مرغ

تأمین 50 درصد بازار گوشت مرغ از طریق واردات/ ضعف اتحادیه مرغ داران/ انحصاری بودن مشکل بازار مرغ استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در کارگروه تنظیم بازار با بیان اینکه در حال حاضر 80 واحد مرغداری در این استان درگیر جوجه‌ریزی هستند که برخی از آن‌ها تا چهار بار هم در سال جوجه‌ریزی دارند، اظهار کرد: بااین‌وجود بیش از نیمی از نیاز 16 هزار تنی این استان به گوشت مرغ، وارداتی است.

پربازديد