اتحاد اقوام ایرانی

تاسیس برنا وارثان ایل، موسسه‌ای برای اتحاد اقوام ایرانی

به هر گوشه از میهن عزیزمان که بنگریم، انگار خداوند طرحی متفاوت به صفحه روزگار تصویر کرده است، آنچنان که ایران، همچون تابلو فرشی رنگارنگ و با طرح های متفاوت است که همه ی این نقش ها در کنار هم، اثری زیبا و دلنشین را به نمایش در می آورند. اقوام ایرانی، هر کدام در عین هویت ملی خویش، آداب و رسوم و فرهنگ مخصوص به خود را دارند و با نگاه های متفاوتی، ارزش های انسانی و آداب اجتماعی را با هم زندگی می‌کنند. مفهومی که همواره درباره اقوام ایرانی مطرح می‌شود، در نظر گرفتن این تفاوت ها به عنوان یک فرصت و نه تهدید است تا به عنوان ظرفیتی عظیم، در جهت تعالی میهنمان از آن ها استفاده کنیم.

پربازديد