اتقا بازرگانی

مرکز پژوهش‌های اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد راه‌اندازی شد

جبار کیانی از راه‌اندازی مرکز پژوهش‌های اقتصادی در این اتاق خبر داد و گفت: این مرکز با هدف تولید ایده، فکر، پیشنهاد و راهکار در زمینه مسائل بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، گردشگری، کشاورزی و خدمات تشکیل شد.

پربازديد