احسان لرکی

راه اندازی سامانه ارتباطی VOIP در اداره فرهنگ و ارشاد استان

سایت استان: مسئول واحد فناوری اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: به منظور صرفه جویی و کنترل هزینه های ارتباطی این اداره کل سامانه ارتباطی VOIP راه اندازی شد. احسان لرکی افزود: بستر ارتباطی مخابراتی اینترانت برای استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون اداری تاثیر بسزایی در کاهش هزینه ها مکاتبات و همچنین […]

پربازديد