احسان پارسی پور

تصاویری زیبا از طبیعت و حیات وحش استان کهگیلویه و بویراحمد

برای گرفتن یک عکس زیبا از طبیعت حتما نیازی به یک دوربین فوق العاده خوب نیست، عکاسی بیش از اینکه به دوربین وابسته باشد به سلیقه و ذوق عکاس وابسته است که چه سوژه ای را کی و کجا انتخاب کند.

شاهین مجروح به محیط زیست تحویل داده شد

یکی از کاربران سایت استان با ارسال عکسهای زیر نوشت: ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺯﻳﺒﺎ ﺭﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻫﻞ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻝ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺷﮑﺎﺭﻱ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﺯﻧﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ یکی از ﻣﺤﻴﻂ ﺑانان شهرمون ‏ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ […]

عکس/ نمایی از یاسوج – احسان پارسی پور

عکس/ نمایی از یاسوج – احسان پارسی پور عکاس در توضیح برای این عکس نوشته: «پسرفت» گاهی ممکنه «پیشرفت» به سمت قله باشه.

سه کوه در یک نما – احسان پارسی پور

سه کوه در یک نما – احسان پارسی پور

زنگوا – احسان پارسی پور

زنگوا – احسان پارسی پور

پربازديد