احمدنژاد

اگر احمدی‌نژاد نیاید

سایت استان کهگیلیویه و بویراحمد، *سید یوسف مرادی- همان‌طور که زیباکلام روزگاری گفته بود، احمدی‌نژاد در میان اقشار مختلف جامعه خصوصاً محرومین رأی دارد و به همین خاطر هم برخلافِ همیشه که در دو سالِ آخرِ ریاست جمهوری‌ها، در درون جامعه دوقطبی‌های انتخاباتی شکل می‌گرفت و مردم به سمتِ اشخاصِ جدید می‌رفتند در سالِ آخرِ […]

پربازديد