احمدي نژاد

احمدی نژاد رفت، ارزش ها را به جای خود برگردانید!

سایت استان: فضل الله یاری احمدی نژاد رفت. رئیس دولت‌های نهم و دهم هشت سال جنجالی و پرحرف و حدیث را به پایان برد. او از روز گذشته سمت دولتی خاصی را برعهده ندارد و از این منظر در موقعیتی نیست که مخاطب توصیه‌های این نوشتار قرار بگیرد. اما دوستان و شرکای اصولگرای وی در […]

پربازديد