احمدی‌نژاد یک سال از ریاست جمهوری‌اش را خارج از ایران گذراند!

احمدی‌نژاد یک سال از ریاست جمهوری‌اش را خارج از ایران گذراند!

سایت استان: محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که چند روز دیگر عنوان سابق کنار سمتش خواهد نشست، یکشنبه شب در تلویزیون حاضر شد تا با مردم سخن بگوید. در این برنامه مثل اغلب حضورهای دیگر احمدی نژاد در تلویزیون، مرتضی حیدری به عنوان خبرنگار روبروی او نشست تا برای صحبت‌هایی که رئیس دولت آماده کرده […]

پربازديد