احمد آرین

سازمانی که مدیر آن هم نگهبان است هم آبدارچی

رئیس بهزیستی چاروسا با بیان اینکه خدمات کارکنان بهزیستی به محرومین و معلولین نماد خدمت به جامعه است، گفت: تنها امکانات اداره بهزستی چاروسا یک نفر نیرو و یک خط تلفن است. احمد آرین چهارشنبه شب در نشست صیانت از حقوق شهروندی با حضور مدیرکل امور اجتماعی استان با بیان اینکه باید مسئولان به حفظ […]

پربازديد