احمد جهانبین

شعر/ تو خانه نداری؟ – احمد جهانبین

شعر/ تو خانه نداری؟ – احمد جهانبین ستاره های شب فلسطین مرا بیدار می کنند تا بپرسند از من: تو خانه نداری؟! آنگاه که ابرها به سوی غزه می روند و گردباد شرق، شروه ی باستانی اش را می وزد من موجی هستم از زمان گیلگمش به سوی بیروت و الاقصا غزه و اورشلیم سالهاست […]

پربازديد