احمد جهان‌ بین

«خلاقیت، نعمتِ محدودیت و محرومیت»

سایت استان: احمد جهان‌بین ( ادبیات در بستر کودتای ۲۸ مرداد ) تاثیر ادبیات در حوادث سیاسی قبل از کودتای ۲۸ مرداد و تاثیر خود این اتفاق بر ادبیات، رابطه‌ای دو طرفه است. شاید تاثیر ادبیات به ویژه شعر در جریان کودتا چندان به چشم نیاید و تنها بتوان به شعرهایی اشاره کرد که هرچند […]

پربازديد