احمد رضا آزمون

ویژه نامه نوروزی نشریه دانشجویی آسمان منتشر شد

سایت استان: ویژه نامه نوروزی نشریه دانشجویی آسمان با مطالب جدید و متنوع منتشر شد. به گزارش سایت استان، در سخن اول این نشریه آمده است: سال هشتاد و هفت با “جوانه”، جوانه زدیم . نشر یه ی دانشجویی جوانه، اولین مطبع خانه ی ما بود. جوانه در سال هشتاد و هشت، در طبع سوم، […]

شهر خالی ز عشاق است…

شهر خالی ز عشاق است… در باب انتخابات 92 فلسفه سیاسی انتخابات چیست؟ اساساً در فلسفه سیاسی چه مولفه هایی تأثیر گذارند؟ در روند تکامل تاریخیِ پروسه یِ «حضور مردم» رنگ و نقش مردم به سمت پررنگ تر شدن می رود یا کمرنگ تر شدن؟ توده ها و نخبه ها چه تأثیری بر انتخاب و […]

پربازديد