احمد مسجدجامعي

نماد «همپذیری» سیاسی

سایت استان: هادی خانیکی 1- مساله نخست، مساله قدرت تقدم فرهنگ در جامعه و جهان جدید است؛ یعنی اینکه فرهنگ سو‌ددهنده و جهت‌دهنده اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره و البته نحوه اداره هر جامعه کوچک و بزرگ به شمار می‌رود. این مساله را باید در جامعه ما نیز جدی گرفت که فرهنگ بستر و زمینه‌ای […]

پربازديد