احمد پورهادی

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران منصوب شد

باحکم مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مدیرعامل جدید شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران معرفی شد. بیژن عالیپور طی حکمی امین محمدی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران منصوب کرد. عالیپور همچنین از زحمات مهندس احمد پورهادی که در این مدت سرپرستی این شرکت را برعهده داشت، تقدیر و […]

باورساد رفت/ پورهادی سرپرست شرکت نفت گچساران شد

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب سرپرست جدید شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران منصوب شد. به گزارش سایت استان به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مهندس حمید بورد طی حکمی احمد پورهادی را به عنوان سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران منصوب […]

پربازديد