اختلاف خانوادگی

قتل و خودکشی زوج جوان یاسوجی بر اثر اختلاف خانوادگی

اختلاف خانوادگی بین یک زوج جوان در روستای گنجه‌ای بزرگ یاسوج موجب قتل و خودکشی آن‌ها شد

پربازديد