اخراج نیروی شرکتی

مدیرکلی که سر کار نمی‌آید! / اخراج 4 نیروی شرکتی و جذب 7 نیروی جدید

به اذعان برخی کارکنان یکی از دستگاه‌های دولتی، مدیر غیربومی این سازمان در طول هفته، به‌ندرت در محل کار خود حاضر می‌شود و وقتی نیز کارکنان و یا ارباب‌رجوع سراغ این مدیر را می‌گیرند در جواب می‌گوید که در جلسات استانداری و یا دیگر جلسات استانی حضور دارد.

پربازديد