ادارات استان کهگیلویه وبویراحمد

در ادارات شهر خبری هست، نیست

بی پرده و به دور از هرگونه مقدمه ای، تعارفات مرسوم را ببوسیم و روی طاقچه بگذاریم تا بتوانیم چند کلامی را به حق یا شایدم به ناحق با هم سخن بگوییم. در ادارات شهر و دیارمان چه خبر است که نخبگان به حاشیه رانده شده اند و لیدرها و صندوق گردانان انتخابات مجلس شده […]

پربازديد