اداره ثبت اسناد و املاک

صدور سند مالکیت برای 900 هزار مترمربع از زمین‌های ملی کهگیلویه

رئیس اداره ثبت‌اسناد و املاک کهگیلویه گفت: سند مالکیت تک‌برگ برای 900 هزار مترمربع از زمین‌های ملی شهرستان از سال 94 تا اوایل 95 صادر شد.

پربازديد