اداره راه و ترابری

قربانی بعدی جاده یاسوج به اصفهان در راه است/ تصویری

نزدیک به یک سال است که ترانشه و حاشیه این جاده و محور مواصلاتی استان دچار رانش شده ولی تا کنون هیچ اقدامی جهت مهار آن انجام نگرفته است و در ذهن تداعی می شود که قربانی بعدی جاده یاسوج به اصفهان در راه است

پربازديد