اداره كل هواشناسی كهگیلیویه وبویراحمد

ادامه بارش باران تا اواخر هفته جاری در استان/ میانگین بارش

سایت استان: کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلیویه وبویراحمد گفت: بارش رحمت الهی که از شبانه روز گذشته و همزمان با میلاد نورو رحمت حضرت محمد (ص) در این استان آغاز شده به طور متناوب تا اواخر هفته جاری ادامه خواهد داشت. ولی بهره مند افزود: شدت بارش ها از دیروز بعد ازظهر تا اواخر دیشب […]

پربازديد