اداره هواشناسی گچساران

58روز با پدیده ریزگرد در گچساران به ثبت رسید

رییس اداره هوای هواشناسی گچساران گفت: شمار روزهای دارای پدیده ریزگزد در هوای این شهرستان در شش ماهه اول امسال به 58 روز رسید. اردوان نوشادپور روز یکشنبه میزان کاهش دید در روزهای با پدیده ریزگرده امسال گچساران را بین سه تا هشت کیلومتر برآورد کرد. وی تعداد روزهای با هوای آلوده این شهرستان در […]

پربازديد