اداره کار

تجمع‌های کارگری در گوشه و کنار این شهر ادامه دارد/ اداره کار آمار دقیقی از وضعیت اشتغال و بیکاری ندارد

سفر دولت و وزیر کار تمام شد و امروز شورای برنامه ریزی استان با محوریت اشتغال برگزار شد و آمار و ارقام ارایه شده در این نشست مشخص کرد که چرا سفر وزیر کار این چنین بی فایده و خالی از دستاورد بوده است.

در نشست امروز استاندار با دقت تمامی آمارها را بررسی کرد و ایرادهایی مطرح کرد که کارشناسانی که کارشان تجزیه و تحلیل این آمارهاست نتوانستند پاسخی برای آن ارایه کنند.

پربازديد