اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی بویراحمد

واکنش اتاق تعاون استان نسبت به سخنان رئیس تعاون شهرستان بویراحمد

سایت استان: اتاق تعاون کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به اظهارات رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد جوابیه ای را برای سایت استان ارسال کرده است که در پی می آید: در جواب اظهارات غیر واقعی سرپرست اداره تعاون شهرستان بویراحمد بر علیه اتاق تعاون استان در تاریخ 6 اسفند 92 درج […]

پربازديد