اداره کار دهدشت

طرح کارورزی دانش‌‌آموختگان دانشگاهی در شهرستان کهگیلویه اجرا می‌شود

رئیس اداره کار شهرستان کهگیلویه گفت: طرح کارورزی دانش‌‌آموختگان دانشگاهی در این شهرستان اجرا می‌شود. یوسف پهناور اظهار داشت: اجرای آئین‌نامه نظام هماهنگ طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی در دستور کار قرار دارد. رئیس اداره کار شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه دستگاه ناظر بر این طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، عنوان کرد: افزایش […]

پربازديد