اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد

تلاش بدون مزد کارگران اداره کل راه و شهرسازی استان / عکس

سایت استان: در حالیکه تا رسیدن سال جدید کمتر از ۵۰ روز دیگر باقی است، حقوق شش ماه گذشته کارگران پیمانی و خدماتی اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد پرداخت نشده است. حقوق شش ماه گذشته به همراه اضافه کاری از ابتدای سالجاری تاکنون به ۲۰۰ نفر از این کارگران پرداخت نشده است. […]

پربازديد