ادب محلی

میزان رشد مقالات بین ده تا پانزده درصد می باشد/ برای سال جاری سه همایش ملی مصوب داریم/دو مجله علمی داریم که مرتب منتشر می شوند

سایت استان: گفتگو با معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج گزارشی که می خوانید، گفتگوی خبرنگار سایت استان با معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در رابطه با عملکرد این دانشگاه در حوزه پژوهشی است. دکتر خدابخش پناهی معاون کنونی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج است که دوره های کارشناسی […]

پربازديد