ارتباط صنعت و دانشگاه

مدیرعامل دناصنعت: توسعه استان در گرو تعامل صنعت و دانشگاه است

کارآفرین برتر کهگیلویه و بویراحمدی، توسعه کهگیلویه و بویراحمد را در گروی تعامل هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه دانست. لهراسب باقری با اشاره به اینکه رشد و توسعه در هر استان در گروه تقئیت زیرساخت‌های علمی و صنعتی آن استان است، اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن به توسعه استا‌ن‌های محروم باید کار جهادی صورت گیرد […]

پربازديد