ارجمندی

سال ۹۱ نیز ۵۷ نفر از دانشجویان شهید و ایثارگر بورس تحصیلی دریافت کردند

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر با بیان اینکه تاکنون در ۲۱ دانشگاه پردیس شهدا ایجاد شده؛ گفت: علاوه بر آن ایجاد پردیس شهدا در ۱۷ دانشگاه در مراحل پایانی قرار دارد. به گزارش سایت استان، عبدالمجید ارجمندی، مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویی در نشست خبری که در محل این سازمان برگزار شد، […]

پربازديد