اردشیریاری

اختری مقدم رئیس آموزش و پرورش مارگون شد/ عکس

سایت استان: درآئینی که درآموزش وپرورش مارگون برگزار شد ازخدمات آقای موسی مدبرپور تقدیر وآقای کریم اختری مقدم بعنوان رئیس جدید آموزش وپرورش مارگون معرفی شد. دراین آئین که کارکنان آموزش وپرورش وجمعی از فرهنگیان این بخش حضور داشتند معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان گفت: مسئولیتها توفقیقی برای خدمت به مردم است که […]

پربازديد