اردوی جهادی- فرهنگی

اردوی جهادی؛ فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی در حال برگزاری است

اردوی جهادی؛فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی در منطقه لوداب کهگیلویه و بویراحمد در حال برگزاری است. به گزارش سایت استان، در این اردو 50 نفر از دانشجویان بسیجی برادر و خواهر دانشگاه علامه طباطبائی تهران حضور دارند.

پربازديد