ارسلان آریانژاد

«حمله به سفارت عربستان و هجمه تبلیغاتی علیه جیبوتی»

سایت استان: ارسلان آریانژاد (خرم پی) در این قضیه و قضایای مشابه حمله به سفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک را باید از دو دیدگاه نگریست: اول از دیدگاه حمله کنندگان: این افراد مسائل سیاسی یا مذهبی را پایه اندیشه خود در حمله به سفارتخانه عربستان قرار داده اند که بررسی این موضوع خود فرصت و […]

پربازديد