اره برقی خاموش است

داستان کوتاه: “قباسبز موجی” از حسن بهرامی

سایت استان: ادبیات داستانی و داستان کوتاه سابقه زیادی در استان ما ندارد اما نویسندگان خوبی در استان توانسته اند با انتشار رمان و مجموعه داستانهایشان رونقی به این هنر در استان دهند. یکی از این نویسندگان توانا حسن بهرامی است که رمان “اره برقی خاموش است” و “تفنگ پدر بر بامهای تهران” و مجموعه […]

پربازديد