ارِژنگ

پاسخی به نامه سرگشاده “پذیرفته شدگان بورسیه دانشگاه یاسوج” به دکتر رمضانی

سایت استان: محمد ذکاوت – مدیرمسئول سایت استان ظهر روز شنبه مورخه 11 آبانماه، خبری با تیتر “فهرست کسانی که ارژنگ درصدد جذب آنها به عنوان هئیت علمی بود+ سند” و روتیتر “در دانشگاه دولتی یاسوج چه خبر است” بر روی خروجی سایت استان قرار گرفت. در خبر مذکور ضمن احترام به کسانی که صلاحیت […]

پربازديد