ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد

آداب، رسوم و سنت‌های ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد

آداب و رسوم و سنت هایی که در مراسم عروسی وجود دارد دارای ریشه های تاریخی و کارکردهای مشخص است . در این نوشتار تنها آداب و رسوم و سنت های رایج در مراسم ازدواج توصیف می شود . این آداب و رسوم از گذشته های دور وجود داشته و کم و بیش امروزه نیز […]

ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد

در مطلب زیر به شیوه‌های رایج ازدواج در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته می‌شود. ازدواج ناف برون ازدواج ناف برون در میان لرها رسم بر این بوده است که هر گاه دختری و پسری در زمانی نزدیک به هم متولد گردند ، اولیاء این اطفال از همان بدو تولد تصمیم می گیرند ، تا بند […]

پربازديد