از اقتصادِ هنر تا هنرِ اقتصادی

از اقتصادِ هنر تا هنرِ اقتصادی

سایت استان: حسین خلیلی* در مبانی شناسی اقتصادهنر، آنچه جای تامل دارد، تفاوتی است بنیادی که در تارو پود مفهومی این رشته نهفته است و لاجرم ذهن باریک اندیش هر پژوهنده ای را درگیر خود خواهد ساخت. رویکردهای میان رشته ای علوم انسانی ، از یک نگاه ، اقتصادهنر(Economics of Arts) را بکارگیری تحلیل های […]

پربازديد