از بین رفتن

از بین رفتن امکانات پیست اسکی کاکان به دلیل سهل‌انگاری

رئیس فدراسیون اسکی با تأکید بر اینکه پیست اسکی دنا در سال ۸۶ بروزترین وسایل و امکانات را در اختیار داشت، گفت: این امکانات و تجهیزات به‌مرورزمان و متأسفانه با سهل‌انگاری از دست رفت.

پربازديد