از تعادل سرشار

“از تعادل سرشار”

سایت استان: قاسم یزدانی زمستان 87 بود؛ درست 5 سال پیش ، مجله فراسو می خواست زندگی یکی از سران و اندیشمندان ایل بویراحمد را بکاود؛ به سراغ طاهری آمد این مطلب کوتاه و ناقص را نیز من نگاشتم، و اینک بسی خوشحالم که پس از پنج سال “کی عطا طاهری بویراحمدی” را چون شمشاد […]

پربازديد