از زیلایی تا خرمشهر

از زیلایی تا خرمشهر

سایت استان: سید یوسف مرادی همان هفته اول که جنگ شروع شد، رضا جعفری با تعدادی از همشهریانش از زیلایی به خرمشهر رفت تا در مقابل میگ های روسی و تانک های آمریکایی بایستد، خطرناک ترین سلاحی که رضا تا آن روز دیده بود ، برنوهای پنج تیری بود که آنها را هم بویراحمدی‌ها به […]

پربازديد