اسامی استان

شناور بودن مرز اسطوره و تاریخ مسئله ای نیست که با آن باورهای مردم را زیر سوال برد

  کارشناس ارشد فرهنگ و زبان های باستانی به نام نگهدارندۀ امور گهی بردباری گهی رازدار که باشد سخن نزد او استوار طی خبر شماره 551763 که در سایت استان کهگیلویه و بویراحد انتشار یافت؛ از مفاد سخنرانی جناب دکتر علی کامرانی مقدم در نشست هفتگی شاهنامه شناسی یاسوج در باب گوشه ای از مسائل […]

نامگذاری‌های استان بر اساس علاقه مردم به شاهنامه است/ ریشه تاریخی ندارد

اسامی استان متاثر از اسطوره سفر کیخسرو است اما قطعا منطبق بر حوادث تاریخی نیست ولی به دلیل تاثیر گذاری ادبیات و شاهنامه در این منطقه این اسامی ماندگار شده است. به گزارش سایت استان کهگیلویه وبویراحمد، علی کامرانی مقدم در نشست هفتگی شاهنامه شناسی گفت:در گذشته نه چندان دور در مجلس ها وقتی نقال […]

پربازديد